Onkel-Tom-Straße 12

14169 Bezirk Steglitz-Zehlendorf